HOME

ANA SAYFA

ABOUT THE SITE

WEBSİTESİ HK.

SEZAİ TÜRKEŞ

FEYZİ AKKAYA

GALLERY

GALERİ

ARCHIEVES

ARŞİV

MEMOIRS

ANILAR

 

 

 

LINKS

BAĞLANTILAR


Sezai Türkeş  Feyzi Akkaya  

110 Yaşında / Years Old

Sezai Türkeş Feyzi Akkaya Websitesi Türk İnşaat Taahhüt Sektörünün Duayenlerinin 100.Doğum Yıldönümleri Anısına 2007 yılında yayınlanmıştır

Sezai Türkeş Feyzi Akkaya Webite was published in 2007 to Commemorate the Centenary of Birth of the Doyens of the Turkish Contractors

''Dürüstlük daima en iyi politikadır''

''Honesty is always the best policy''

''Bildiğin işi yap,

Yapacağın işi al,

Yaptığın işi zamanında bitir,

Yapamayacağın işi söyle,

Yapabileceğinin en iyisini yap''

Do the work you know, Undertake the work you will complete,

Finish your work on time, Tell what you cannot do,

Do the best you can''

''Profesyonel balıkçılığın esası en ince misina ile en büyük balığı yakalamaktır''

''The basis for professional fishing is to catch the biggest fish with the thinnest line''

''İş kalitesinden fedakarlık etme. İşleri bitire bitire git''

''Don't sacrifice from the quality of work,

Proceed step by step''

''Beton toprağın altında da kalacak olsa güzel olmalıdır''

''The Concrete should always be good even it may be buried under the ground''

''Emirlerin ve kumandaların yapılabilir olsun.

Ölçü olarak, işi kendinin tuttuğunu farzet''

''Your instructions should be achievable.

As a benchmark, assume if you would perform the job''

 

“ İster büyük olsun ister küçük, Şantiyelerin topallamadan sağlam tempolarla yürütülebilmeleri için ana formül Şantiyenin ömrü boyunca, her an "5M"in tamam olmasıdır. 5M = Method (Metod) + Money (Para) + Machine (Makine) + Material (Malzeme) + Men (İnsangücü).  

5M'e bir de Management "sevk ve idare" diye 6'ncı bir M ilavesi gerekir.”

''Irrespective of their size, the main formula for the efficient performance of any Construction Site is the availibility of ''5 M''.

5 M = Method + Money + Machine + Material + Men.

In addition to the 5M, ''Management'' is to be added as the 6th M.''

,''İyi bir mühendisin hissederek verdiği kesiti hesap ancak tahkik eder''

''Calculations may only verify the sections identified by a competent engineer''

''Mümkün olduğunca az konuş,

yaptığın işler senin için konuşur''

''Speak as min. as you can, Let your works speak for you''

''İyi bir organizasyon ve profesyonel yönetici varsa başarı devam eder,

yoksa etmez''

''Success continues as long as there is a good organization and professional management''

''Anlaştığımız emeğin azını vermek, işi yapmamak da hırsızlık değil mi?''

''Isn't it theft if we don't work or  spend less effort than we have agreed for?'' 

''Günlük işlere mağlup olup, ilerisi için hazırlıkları feda etme.

 İcabediyorsa bunlara yeni ekip kur''

''Don't let daily problems affect preparations for the future.

Form a new team if required''

 

 

     

HOME

ANA SAYFA

ABOUT THE SITE

WEBSİTESİ HK.

SEZAİ TÜRKEŞ

FEYZİ AKKAYA

GALLERY

GALERİ

ARCHIEVES

ARŞİV

MEMOIRS

ANILAR

 

 

 

LINKS

BAĞLANTILAR